ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΛΜΑΤΑ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

...η "Αίσθηση της κίνησης"!

Ιδιοδεκτικότητα είναι η δυνατότητα που έχει το κεντρικό νευρικό σύστημα να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει διάφορα τμήματα του σώματος μεταξύ τους. Οι τελευταίες έρευνες του Benno Nigg και των συνεργατών του στο Calgary απέδειξαν, ότι συνήθως τα πέλματα δεν επηρεάζουν σημαντικά την κινηματική του σκελετού του άκρου ποδός στη βάδιση και στον πρηνισμό (τροχάδην). Παρόλα αυτά διαπιστώνεται κάποια "επιτυχία" των πελμάτων. Τα συμβατικά πέλματα φαίνεται να αλλάζουν το ηλεκτρομυογραφικό σήμα (ανάλυση Wavelet) ορισμένων μυϊκών ομάδων, που σημαίνει ότι το μυϊκό σύστημα καταπονείται λιγότερο. Δεν παρατηρούνται όμως κινητικές αλλαγές όσον αφορά στον πρηνισμό.

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΛΜΑΤΑ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα πέλματα μπορούν να μειώσουν τις ροπές που δρουν εξωτερικά και για το λόγο αυτό ξεκουράζουν τους μύες που αντισταθμίζουν τις εξωτερικές ροπές (B. Segesser, Συνεδρίαση GOTS 2003). Εάν ισχύει αυτή η προς το παρόν αναπόδεικτη υπόθεση, τότε τα παραδοσιακά πέλματα, βασικά ξεκουράζουν τους μύες του άκρου ποδός. Μακροπρόθεσμα όμως η λειτουργία αυτή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, διότι οι μύες δεν γυμνάζονται και ατροφούν σταδιακά. Η εφαρμογή αισθητικοκινητικών πελμάτων ιδιοδεκτικότητας, καθώς και πελμάτων που ενισχύουν τις προσαγωγές νευρικές ίνες ακολουθεί διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι υπερβολικές κινήσεις οφείλονται σε έλλειψη μυϊκού ελέγχου (ελλιπής εννεύρωση, μυϊκή δυσαναλογία, διαταραχές συντονισμού).

Εάν το μυϊκό σύστημα διεγείρεται από συγκεκριμένα ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, μπορεί να αντιδράσει καλύτερα σε επιβαρύνσεις και να κρατήσει τις κινήσεις σε φυσιολογικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι με τη βελτίωση του μυϊκού συστήματος αποφεύγονται υπερβολικές κινήσεις του σκελετού του άκρου ποδός. Δημιουργούνται κατά συνέπεια καλύτερες σχέσεις εξωτερικής μόχλευσης που οδηγούν σε μικρότερες εσωτερικές ροπές και μικρότερη επιβάρυνση των μυών. Ο ενεργητικός έλεγχος της κίνησης επιφέρει τη φυσιολογική επιβάρυνση του μυϊκού συστήματος και τη βελτίωση του συντονισμού κίνησης και στάσης του ποδιού. Η εφαρμογή των ερεθιστικών αισθητικοκινητικών πελμάτων στηρίζεται στην άποψη ότι "Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία".

ΝΕΟ - FOOT MANUAL THERAPY

Γιατί να φορέσω Ιδιοδεκτικά πέλματα:

  • Ανακούφιση του πόνου που σχετίζεται με τη στάση του σώματος
  • Μείωση μυϊκής έντασης
  • Βελτιώσεις στη στάση του σώματος
  • Μείωση στον πόνο της πλάτη
Πρόκειται για μια αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας που αφορά τις εξής περιπτώσεις:
  • Αποκατάσταση Παθήσεων και Κακώσεων Γόνατος
  • Αποκατάσταση Παθήσεων Ποδοκνημικής Άρθρωσης και άκρου ποδός
Η συγκεκριμένη θεραπεία περιλαμβάνει θεραπευτικά μέσα όπως οι ειδικοί διορθωτικοί χειρισμοί (ανατάξεις) και η ειδική επίδεση που γίνεται στα αντίστοιχα σημεία για την ελάττωση του οιδήματος σύμφωνα με τη μέθοδο του Ted Jedynak (ποδίατρος του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας).